• Akpınar Mh. Abdullah Alpdoğan Cd. No:1/2
  • 0424 247 44 72
  • bilgeanalizhukuk@gmail.com

Faaliyet Alanlarımız

Home Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Alanlarımız

Separator

Bilge & analiz hukuk bürosu olarak müvekkillerimize aşağıda yer alan hukuki mecralarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Housing Discrimination

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafları

Detaylı Bilgi

Vergi Hukuku

Devletin mali faaliyetlerini hukuki açıdan inceleyen bir kamu hukuku dalıdır. Ekonomik faaliyet esnasında "vergiyi doğuran olay" meydana geldiğinde devletin mükellefi vergi

Detaylı Bilgi

Ceza Hukuku

Ceza muhakemesi hukuku, yakalama, el koyma, arama, telefon ve ortam dinlemesi, tutuklama gibi koruma tedbirleri ile suç şüphesi altındaki kişinin özgürlüğünü kısıtlar.

Detaylı Bilgi

Tüketici Hukuku

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 2014 yılında yürürlüğe girmesi ve Tüketici Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda il ve ilçe hakem heyetleri

Detaylı Bilgi

İş Hukuku

Arabuluculuk; bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucu) hakemliğinde, da

Detaylı Bilgi

İnşaat Hukuku

İnşaat hukuku, mülkiyet hakkına dair önemli uyuşmazlıkların yaşandığı bir özel hukuk alanıdır. Gayrimenkul davası, mülkiyet hakkına yapılan müdahaleleri ve anla

Detaylı Bilgi

Aile Hukuku

Aile hukuku da medeni hukukun bir alt dalı olarak boşanma davası, boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, boşanmada mal paylaşımı, çocukların velayeti, tedbir ve

Detaylı Bilgi

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru hukuku

Bireysel başvuru, idarenin (devletin) eylem ve işlemlerinden kaynaklanan bireysel hak ihlalleri veya devletin bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi, ihmal etmesi halinde ba

Detaylı Bilgi

Avrupa İnsan Hakları Mahkeme Başvurusu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru, iç hukuk yolları tüketildikten sonra gidilen uluslararası bir yargı yoludur.

Detaylı Bilgi

İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluşuna, eylem ve işlemlerine uygulanan kamu hukuku kurallarıdır. İdari davalar, idari yargılama hukukunun başlıca konusudur. İdari davalar; gen

Detaylı Bilgi
Family Law is now on Court

Miras Hukuku

Kişinin ölümüyle birlikte miras bırakanın mirasçıları arasında mirasın paylaşılması sorunu ortaya çıkar. Miras hukuku, mirasın kimlere ve nasıl intikal edeceğini

Detaylı Bilgi

Sağlık Hukuku

Genel olarak tıbbi malpraktis, diğer bir deyişle doktorun tıbbi uygulama hatası; doktorun veya tıp merkezi, poliklinik, hastane vb. sağlık kuruluşlarının bilgisizliği,

Detaylı Bilgi
Bizimle Sohbet Edin.
Avukata Sor
Merhabalar.Size nasıl yardımcı olabiliriz?