Aile Hukuku

Aile hukuku da medeni hukukun bir alt dalı olarak boşanma davası, boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, boşanmada mal paylaşımı, çocukların velayeti, tedbir ve iştirak nafakası vb. gibi konuları düzenler.

Boşanma davası, aile hukukunun en önemli sorunlarının yaşandığı, bir avukatın hukuki yardımına en çok ihtiyaç duyulan temel dava türüdür. Boşanma davası şu sebeplerle açılabilir:

  • Şiddetli geçimsizlik (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) nedeniyle genel sebeplerle açılan boşanma davası (MK m.166),
  • Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası (MK m.161),
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenleri ile boşanma davası (MK m.162),
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleri ile boşanma davası (MK m.163),
  • Terk sebebiyle boşanma davası (MK m.164),
  • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası (TMK m. 165).

Aile hukuku sorunları için vekillik yapan avukatlara da halk arasında boşanma avukatı denilmektedir. Ancak, Türkiye’de uzmanlık alanları yasal bir şekilde tanımlanmadığı için mevzuatta boşanma avukatı olarak görev tanımı yapılmış bir avukatlık alanı yoktur. Boşanma avukatı, uygulama ve medyanın tanımlamasıyla halk dilinde yerleşmiş bir ifadedir.

Makalelerimizde medeni usul hukukunu ilgilendiren temyiz ve istinaf konuları, dava dilekçeleri ve yargıtay kararlarına da bu başlık altında yer verilmiştir.