Avrupa İnsan Hakları Mahkeme Başvurusu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru, iç hukuk yolları tüketildikten sonra gidilen uluslararası bir yargı yoludur.

İç hukuk yollarının kapalı olduğu veya etkili olmadığı hallerde, iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekmeden de AİHM’e başvuru yapmak mümkündür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmadan önce, AİHM’in etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul ettiği Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yapılması, bu mahkemeden olumsuz sonuç çıktığı takdirde AİHM’e başvurmak gerekir.

AİHM başvurusu, AİHM Başvuru Formu (AİHM başvuru dilekçesi) ile yapılır. AİHM başvuru formu usulüne uygun bir şekilde doldurulmadığı takdirde başvurunun usulden reddedilmesi sözkonusu olabilir.